Saturday, March 1, 2014

Dayung Sinangkan't - Guitar Chord (M. Bujoi)Language: Bidayuh (Kanayatn)
Vocal: M. BujoiIntro: F// //// //// //// C//Bb// //// //// F//// //// //// //// //// // Bb/// C/// F//// Gm// C// //// F////

E-mu mah dayung sinangkan't
Pandai bigaya bilenggang
Bb Bb 
Emu mene panai nyo-gon't..
Perati semua ihang
Gm 
Muse'ent mah ewang e-mu..
Dm 
Da Jugon't mu ngan e-ku..                       
Am Gm 
Minekah e-wang emu..
Gm 
Bicinta dengan eku
Bb 
Da-yung..g emu esihkah genan..
Bayuh e-ku pu'an bayuh eku se-nang....
Bb 
Dayung..g emu ti' dayung sinangkan't..
Em-u mene panai bigaya bilenggang..
Gm 
Emu mah dayung paguh..
Dm 
Da ira ewang e-ku..
Am Gm 
Mu-sen't lagi cinta ku..
Meneg ku tu'uh ije'

No comments:

Post a Comment

Partners